Tòa 101 khu CT1 - Dự án Khu đô thị mới Văn Khê

Tên dự án: Tòa 101 khu CT1 - Khu đô thị mới Văn Khê

Địa chỉ: Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, HÀ Đông, Hà Nội

Công ty cấp vật tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Minh Nhật

Chủng loại vật tư cung cấp: Sika Top Seal 107, SikaGrout 214 - 11, Sikaflex Construction AP